Privacy & Cookies Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Poppenparade kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Poppenparade, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Poppenparade verstrekt. Poppenparade kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Poppenparade gegevens nodig heeft

Poppenparade verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, om goederen naar een opgegeven adres te versturen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Poppenparade uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor het leveren van goederen.

Hoe lang Poppenparade gegevens bewaart

Poppenparade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Poppenparade verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Poppenparade worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Poppenparade gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Poppenparade maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe actief advertenties van Poppenparade bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Poppenparade gebruikt wordt, om rapporten over de website van Poppenparade te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de activiteit van campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Poppenparade heeft hier geen invloed op.

Poppenparade heeft Google geen toestemming gegeven om via Poppenparade verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@poppenparade.nl. Poppenparade zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Poppenparade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Poppenparade verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@poppenparade.nl.

Poppenparade.nl is een website van PfH Enterprise.